Poliția politică din România comunistă (II). Studiu de caz: un fost torţionar comunist

Timp de lectură 17 min.

Doina Jela a realizat un foarte necesar dicţionar al membrilor aparatului de represiune din România comunistă. Lexiconul negru. Unelte ale represiunii comuniste inventariază succint sau amplu portretele a cîteva mii de gardieni, ofiţeri politici, anchetatori, torţionari, procurori, medici ai închisorilor, activişti de partid implicaţi în represiune, lideri ai Securităţii şi Ministerului de Interne, membri ai nomenclaturii comuniste. Indiferent de scăpările inerente ale unei asemenea lucrări ambiţioase (este evident că a fost imposibil să fie înregistraţi toţi membrii aparatului de represiune din România, măcar pentru…

citește în continuare

Poliția politică din România comunistă (I). Strategiile şi „limba” Securităţii

Timp de lectură 15 min.

Istoricul Marius Oprea a antologat şi comentat cîteva dintre documentele cele mai importante legate de crearea, structura şi funcţionarea organului de represiune în România comunistă, în lucrarea sa Banalitatea răului. O istorie a Securităţii în documente (1948-1989). Marius Oprea vorbeşte în primul rînd de „ocupaţia sovieto-comunistă” care a fost determinantă pentru naşterea Securităţii, instituţia de represiune din România fiind concepută ca „instrument al terorismului de stat” (Oprea, 2002, p. 12) în virtutea dogmei dictaturii proletariatului. „Analiza mecanismelor de administrare a actului de poliţie politică…

citește în continuare

Piața Universității 1990

Timp de lectură 7 min.

Un prim moment postrevoluționar legat de memorie și de resurecția ei, ca document al societății civile, a fost Proclamația de la Timișoara (prezentată public în 11 martie 1990) și mai ales urmarea ei, mitingul-maraton din Piața Universității din București, între 22 aprilie și 13 iunie 1990. Atât Proclamația, cât și mitingul au urmărit în principal promovarea unei etici a memoriei cu efect de lege a lustrației care să blocheze ascensiunea comuniștilor de rang doi la noua Putere instaurată după prăbușirea regimului ceaușist (termenul utilizat…

citește în continuare

Cartea transfigurării. Memoriile cardinalului Iuliu Hossu la o recitire (2)

Timp de lectură 9 min.

Penitenciarul de la Sighet reprezintă polul negativ extrem din memorii. Împotriva degradării cu care sunt întâmpinați în închisoare (împotriva trupului batjocorit): „Băgăm bivolii la grajd!” (p. 212) după cum avertizează un gardian, viața episcopului va fi una de seninătate spirituală și iluminare continuă. Sufletul și spiritul vor compensa felul în care corpul era obstrucționat și pedepsit de autoritățile închisorii (prin foame, frig, mizerie, umilințe). Metoda este aceea a transfigurării: când sunt dezbrăcați de reverende și îmbrăcați în zeghe, clericii greco-catolici sunt transfigurați, percepându-se astfel…

citește în continuare

Cartea transfigurării. Memoriile cardinalului Iuliu Hossu la o recitire (1)

Timp de lectură 10 min.

Am recitit Credința noastră este viața noastră, memoriile cardinalului Iuliu Hossu (Ediție îngrijită de Pr. Silvestru Augustin Prunduș, OSBM, Cluj-Napoca, Editura Viața Creștină, 2003), cu întreită tulburare față de întâia dată, probabil întrucât modelul confesional și etic reprezentat de episcopul de Cluj-Gherla a fost în chip decisiv marcant pentru bunicul meu patern, Vasile Cesereanu, și, în acest fel, a devenit și pentru mine un reper sufletesc hotărâtor. Figura mentorului său a fost pentru bunicul meu patern un prilej de mângâiere sufletească și de rezistență…

citește în continuare

Biografia cenzurii din România prin intermediul a trei cercetători: Adrian Marino, Liviu Malița, Liliana Corobca (III)

Timp de lectură 4 min.

O a treia cercetătoare care se ocupă ritualic de tema cenzurii este Liliana Corobca (născută în 1975). Liliana Corobca consideră că instituția Cenzurii a fost, în România comunistă, a treia ca funcție esențială pentru materializarea represiunii, alături de Partidul comunist și de Securitate. Cercetătoarea a publicat mai întâi două volume (în Instituția cenzurii comuniste în România. 1949-1977, Editura Ratio et Revelatio, 2014) care conțin documente despre structura, atribuțiile și funcționarea instituției cenzurii, precum și documente despre relația cu alte instituții. În Introducerea la cele…

citește în continuare

Biografia cenzurii din România prin intermediul a trei cercetători: Adrian Marino, Liviu Malița, Liliana Corobca (II)

Timp de lectură 10 min.

Liviu Malița (născut în 1959) și-a început cercetările pe tema cenzurii, în 2006, cu două volume colective pe care le-a coordonat, în sfera teatrală: Viața teatrală în și după comunism (Editura EFES) și Cenzura în teatru. Documente. 1948-1989 (Editura EFES). Primul volum cuprinde variate dosare de spectacol și patru studii despre tranziția teatrului românesc de la comunism la postcomunism; al doilea volum este o culegere de documente din diverse arhive, organizate tematic și cronologic și investigate prin metodele istoriei orale. Zece ani mai târziu, în 2016, Liviu…

citește în continuare

Biografia cenzurii din România prin intermediul a trei cercetători: Adrian Marino, Liviu Malița, Liliana Corobca (I)

Timp de lectură 10 min.

Studiul prezent are în vizor trei autori care s-au preocupat în mod ritualic de cercetarea cenzurii în România: Adrian Marino, Liviu Malița, Liliana Corobca. Fără a face abstracție de alte cărți și alți cercetători în domeniu, pe tema cenzurii, cei trei menționați anterior au avut preocupări constante, în secvențe foarte ample, ambiționând și izbutind (fiecare, în felul său) un fel de istorie și biografie a cenzurii în România. Am apelat la aceste trei nume și dintr-un motiv multigeneraționist, căci Marino, Malița și Corobca fac…

citește în continuare

Credință, mistică și misionarism în Gulagul românesc (II)

Timp de lectură 14 min.

Soluția credinței (cu toate nuanțele ei) a fost practicată adesea, deși memorialiștii detenției comuniste nu insistă asupra ei decât minoritar, în general; ea este, însă, înfățișată în detaliu, în cazurile prelaților, preoților, călugărilor (indiferent de orientarea lor creștin-religioasă), precum și în cazul celor care (inițial profani sau chiar atei) au revelația (iluminarea) credinței în interiorul Gulagului, devenind ulterior niște actanți ai harului și niște misionari. Iuliu Hossu Însemnările memorialistice ale episcopului greco-catolic și mai apoi cardinalului Iuliu Hossu (Credința noastră este viața noastră)  au…

citește în continuare

Credință, mistică și misionarism în Gulagul românesc (I)

Timp de lectură 8 min.

Pentru a rezista înăuntrul Gulagului, deţinutul politic descoperă şi creează o filozofie a detenţiei aptă să înlocuiască universul din afară, pierdut pentru multă vreme, dacă nu pentru totdeauna. Dar ea nu este doar o filozofie-substitut, ci şi una de sine stătătoare şi polivalentă. În cele ce urmează voi prezenta câteva mici studii de caz care analizează chestiunea rezistenței prin credință în închisorile și lagărele din România comunistă. N. Steinhardt Există diferite nuanţe ale suferinţei în Gulag: pe de o parte, suferinţa tranşantă, dar înălţătoare,…

citește în continuare