Adrian Crăiuțu. Moderație și liberalism (Video)

Timp de lectură 2 min.

Podcastul „Reziliența prin cultură” propune repere și idei pornind de la care putem converti provocările actuale în ocazii de întărire interioară, deschidere spirituală și renaștere comunitară.

Cum s-a născut liberalismul ca doctrină politică? Care sunt crizele ce reușesc să îngenuncheze democrația? Despre ce tip de liberalism vorbim atunci când spunem că acesta este în pericol? De ce un discurs despre „rule of law” nu mai este astăzi unul central? Ce s-a schimbat între timp? Mai ocupă virtuțile cardinale un loc primordial în lumea contemporană? Sunt oare curentele progresiste mai puțin periculoase decât populismele care vin dinspre extremele conservatorismului? Moderația este un semn al minților virtuoase sau al celor curajoase? Cum se explică faptul că, în prezent, nici liberalismul, nici moderația nu mai sunt idei foarte populare, în comparație cu alte tipuri de discurs? Pornind de la volumul „Elogiul moderației”, dar și de la principiile unei societăți libere, dialogul dintre Aurelian Crăiuțu, profesor universitar și cercetător al istoriei gândirii politice, și Cristian Pătrășconiu, publicist și scriitor, prilejuiește o riguroasă analiză a liberalismului, privit în relație cu democrația și cu o suită de valori și virtuți constante, precum libertatea, pluralismul politic, demnitatea și moderația, care-i asigură premisele unei înnoiri continue.

10:42 „În secolul al XIX-lea, liberalismul a evoluat, pentru că a apărut, să zic așa, contestarea din partea socialismului și a comunismului, care au început să evolueze odată cu mijlocul secolului al XIX-lea. Și atunci, a început o discuție care s-a dovedit fertilă în final, pentru consolidarea sau respectarea drepturilor sociale.”

20:05 „Or, aici, cred eu, trebuie să revenim la o distincție pe care o făceau liberalii clasici – unul dintre ei este Wilhelm Röpke –, în anii ’40, între esența liberalismului, care este eternă (în felul lui), așa spunea el; de exemplu, competiție, ceea ce se numește «rule of law» («nimeni nu este peste lege»), pluralism politic…”

29:01 „Încă o contestare pe care aș dori să o menționez aici, de stânga, și anume că dreptul la libera exprimare poate fi limitat în anumite condiții, că nu oricine are dreptul să-și exprime opiniile în spațiul public, dacă acele opinii nu sunt conforme cu anumite standarde. Or, acest lucru a dus la apariția a ceea ce este cultura anulării, «cancel culture»…”

38:58 „Unul din lucrurile esențiale ale liberalismului este că acesta e o doctrină a generozității. Acest lucru îl spunea foarte frumos filosoful spaniol Ortega y Gasset. Ce înseamnă să fii liberal? Ăsta-i termenul: generos.”

49:53 „E nevoie de mult curaj ca să fii moderat, pentru că a fi moderat și liberal, în sensul acesta generos, înseamnă tocmai a recunoaște faptul că nu ai răspunsuri la toate întrebările și poți să-ți afirmi limitele fără să-ți fie rușine de a le afirma.”

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.