Teologie politică și pericolul confiscării bisericii (Video)

Timp de lectură 2 min.

De ce nu e bine să evităm reflecțiile pe marginea teologiei politice? În ce măsură ar putea creștinismul să găsească o nouă formulă de reașezare în lume, care să nu-l subordoneze puterilor seculare? Simțim oare, mai cu seamă în Europa, că ne-am înstrăinat de tradiție și că ne aflăm într-o stare de defensivă? Este posibilă o revigorare a creștinismului prin regăsirea izvoarelor sale? Cum ar putea deveni religia o soluție în actuala criză a creștinătății? Ce înseamnă modelul apostolic al credinței? În suita de…

citește în continuare

Iuliu Maniu sau despre România Demnității (Video)

Timp de lectură 1 min.

La întrebarea „De ce Iuliu Maniu?”, conferința domnului prof. univ. Ioan Stanomir propune în chip de răspuns o complexă abordare istorică, articulată în jurul mai multor teme fundamentale, care poartă de la tradiţia central europeană a statului de drept şi legalităţii la România restauraţiei democratice. Demnitatea umană, domnia legii și constituţionalismul sunt doar câteva dintre valorile esențiale cu care se confundă personalitatea lui Iuliu Maniu, valori care au condus opoziția sa neabătută față de politica mesianică și totalitară, etatismul și naționalismul acelor ani tragici.…

citește în continuare

Rusia lui Putin și moștenirea criminală a comunismului (Video)

Timp de lectură 1 min.

De ce „Cartea neagră a comunismului”, coordonată de Stéphane Courtois, vorbește și despre viitor, nu numai despre trecut? Este Vladimir Putin, în mod fundamental, un „homo sovieticus”? În ce constă moștenirea criminală a regimului sovietic? Cum a apărut, în vestul Europei, un soi de orbire și de vizibilă complicitate la tot ceea ce provine din Rusia? Cât de adânc este infiltrată Rusia în Occident, cu narațiunile sale periculoase și chiar toxice? Când ceva atât de rău, chiar nefast, vine înspre noi, care e atitudinea…

citește în continuare

Corectitudinea politică și neocomunismul în America de azi (Video)

Timp de lectură 3 min.

De ce America de azi ne privește pe toți într-un grad atât de mare? Care a fost visul american al lui Martin S. Martin? Ce înseamnă, de fapt, cuvântul „woke”? Dar expresia „cancel culture”? Cum a fost posibil să se ajungă la o asemenea criză a Americii? În privința noilor retorici neomarxiste, ce s-a schimbat în raport cu marxismul tradițional: conținutul sau limbajul? Ar înțelege America actuală mai multe lucruri despre ea însăși dacă ar învăța mai bine despre comunism? Ce este „teoria critică”…

citește în continuare

Adrian Crăiuțu. Moderație și liberalism (Video)

Timp de lectură 2 min.

Podcastul „Reziliența prin cultură” propune repere și idei pornind de la care putem converti provocările actuale în ocazii de întărire interioară, deschidere spirituală și renaștere comunitară. Cum s-a născut liberalismul ca doctrină politică? Care sunt crizele ce reușesc să îngenuncheze democrația? Despre ce tip de liberalism vorbim atunci când spunem că acesta este în pericol? De ce un discurs despre „rule of law” nu mai este astăzi unul central? Ce s-a schimbat între timp? Mai ocupă virtuțile cardinale un loc primordial în lumea contemporană?…

citește în continuare

Rusia, Uniunea sovietică și noi: totalitarism, modele, memorie (Video)

Timp de lectură 1 min.

Există în cultura rusă anumiți factori obiectivi responsabili pentru barbaria statului rus sau, dimpotrivă, putem vorbi despre o disjuncție totală între spiritul culturii și comportamentul acestui stat de-a lungul istoriei recente? De ce este important să păstrăm o măsură a nuanței atunci când vorbim despre cei care nu s-au identificat cu preceptele criminale ale statului sovietic, respectiv cu cele ale statului rus? Care sunt scriitorii ruși ce ilustrează „cealaltă Rusie”, ostilă deopotrivă intelighenției radicale și autocrației mesianice? Dar cei care au păstrat în opera…

citește în continuare

Dennis Deletant: Importanța trecutului. 30 de ani de Memorial Sighet 

Timp de lectură 1 min.

Care a fost una dintre consecințele nefaste ale comunismului, în ce privește instrumentalizarea istoriei în scopul legitimării regimului instaurat în România între 1945 și 1989? De ce este atât de necesar în istoriografie modul de înțelegere a evenimentelor din trecut? În ce constă rolul deosebit de important al Memorialului de la Sighet, edificat de Ana Blandiana și Romulus Rusan în urmă cu trei decenii, în recuperarea adevărului despre trecutul nostru recent și reabilitarea victimelor comunismului? De ce trebuie să privim astăzi într-o nouă lumină…

citește în continuare

Ana Blandiana despre Romulus Rusan (I) (Video)

Timp de lectură 1 min.

Care sunt dimensiunile majore ce definesc profilul public al lui Romulus Rusan? Se poate afirma că implicarea sa civică a pus în umbră latura literară? S-ar putea face o paralelă între opera istorico-instituțională și cea de ficțiune a lui Romulus Rusan? În ce fel comunică între ele aceste două coordonate fundamentale? Să fie, oare, vorba despre un „duh” ardelenesc ce plutește asupra amândurora? Există încă o parte semnificativă a operei sale rămasă în manuscris? Cât de importantă a fost perioada petrecută la Comana, considerată…

citește în continuare

Ana Blandiana despre Romulus Rusan (II) (Video)

Timp de lectură 1 min.

Este, oare, filmul în măsură să intre în concurență cu celelalte arte? Cum privea Romulus Rusan filmul de artă? Ca un profesionist sau ca un îndrăgostit? S-ar putea spune că volumul său – o adevărată carte a cărților despre film – poate fi considerat și o carte de scriitor, dezvăluindu-i admirabilele virtuți literare? Creația cinematografică este mai importantă decât teatrul? Care au fost anii de glorie ai celor două arte? Cum era filmul de artă în anii ’60, epoca marilor regizori? Ce însemna el…

citește în continuare