Teodor Baconschi despre Chantal Delsol, creștinism și modernitate

Timp de lectură 2 min.

Prin ce se distinge profilul intelectual reprezentat de gânditoarea franceză Chantal Delsol? În ce măsură este acest profil recunoscut în spațiul public românesc? Cât de relevantă este o asemenea perspectivă moderată, lucidă și integratoare pentru edificarea unei creștin-democrații autentice? Putem vorbi, oare, în zilele noastre, despre un Creștinism fără Creștinătate? Unde se resimte mai dramatic acest fenomen: în estul sau în vestul Europei? Cum se explică necesitatea asumării conștiente a unui angajament creștin pe termen lung? De ce este mai greu de dus povara…

citește în continuare

Petre Guran: Episcopul Ignatie despre Sf. Grigore Palama (VIDEO)

Timp de lectură 3 min.

Care ar fi diferența specifică propusă de Episcopul Ignatie (Trif) în cartea sa, în raport cu venerabila tradiție izvorâtă din orizontul tematic al scrierilor Sfântului Grigorie Palama? De ce este un eveniment în sine apariția unei astfel de lucrări în teologia românească? Ce sunt energiile necreate ale lui Dumnezeu? S-ar putea afirma că faimoasa formulă „ora et labora” („roagă-te și muncește”) este valabilă și pentru timpurile noastre? Cum a fost posibilă redescoperirea isihasmului în secolul al XX-lea, dincolo de micile spații ecleziastice în care…

citește în continuare

Aurelian Crăiuțu despre Gustave Thibon (VIDEO)

Timp de lectură 3 min.

Podcastul „Reziliența prin cultură” propune repere și idei pornind de la care putem converti provocările actuale în ocazii de întărire interioară, deschidere spirituală și renaștere comunitară. Cum l-a cunoscut Aurelian Crăiuțu pe gânditorul, dar mai ales pe omul Gustave Thibon? Ce formulă de viață a promovat distinsul filosof francez și în ce măsură am putea-o replica astăzi? Care este distincția, potrivit concepției sale, între „credința ca armură” și „credința ca rană deschisă”? Cum se întâlnește ideea de măsură cu cea de moderație în reflecțiile…

citește în continuare