Politicienii și (ne)pregătirea militară (II)

Timp de lectură 6 min.

Putem porni în încercarea de a înțelege cauzele slabei pregătiri a decidenților politici în chestiuni militare de la structura programelor românești de studii din domeniile relevante. Ceea ce se observă de la bun început este prevalența doctoratelor în fața unor programe mult mai bine țintite pentru nevoile unui politician. Pentru a încadra discuția în context, trebuie să distingem între tipurile generale de program de studiu, cu scopurile lor declarate. Doctoratul își propune să fie, indiferent de domeniul în care este acordat, un titlu eminamente…

citește în continuare

Politicienii și (ne)pregătirea militară (I)

Timp de lectură 7 min.

Crizele de securitate din ultima perioadă ne arată clar că războiul se menține cât se poate de actual ca mecanism de soluționare a conflictelor contemporane. Paradigma clausewitziană a continuării politicii prin alte mijloace își menține actualitatea și în secolul curent. Mai problematic este însă nivelul de pregătire al decidenților politici implicați în chestiuni militare. Disocierile dintre sfera militară și cea civilă au apărut odată cu preluarea comenzii efective a armatei de către ofițeri profesioniști, care îi înlocuiau în această funcție pe șefii de stat.…

citește în continuare