Petre Guran: Episcopul Ignatie despre Sf. Grigore Palama (VIDEO)

Timp de lectură 3 min.

Care ar fi diferența specifică propusă de Episcopul Ignatie (Trif) în cartea sa, în raport cu venerabila tradiție izvorâtă din orizontul tematic al scrierilor Sfântului Grigorie Palama? De ce este un eveniment în sine apariția unei astfel de lucrări în teologia românească? Ce sunt energiile necreate ale lui Dumnezeu? S-ar putea afirma că faimoasa formulă „ora et labora” („roagă-te și muncește”) este valabilă și pentru timpurile noastre? Cum a fost posibilă redescoperirea isihasmului în secolul al XX-lea, dincolo de micile spații ecleziastice în care se practicase până atunci? Am greși, oare, dacă am afirma că, în urmă cu șapte secole, Sfântul Grigorie Palama a scris o bună parte din ceea ce am putea numi „softul” lumii de astăzi? Ar putea fi viața marea noastră supraputere și, dacă da, cum ne asumăm o asemenea conștiință? Prilejuit de recenta apariție a cărții Episcopului Ignatie (Trif), „Sfântul Grigorie Palama și teologia energiilor necreate”, considerată o adevărată comoară de erudiție și un efort de reflecție cu totul remarcabil, dialogul dintre Petre Guran, istoric și cercetător științific la Institutul de Studii Est-Europene al Academiei Române, și publicistul și scriitorul Cristian Pătrășconiu explorează armonioasa arhitectură a volumului, reliefând importanța traducerilor și a studiilor palamite, tradiția neîntreruptă a rugăciunii isihaste, rolul social al unei asemenea învățături, precum și ceea ce se întâmplă cu omul atunci când trăiește experiența energiilor necreate ale lui Dumnezeu. 

0:00 Episcopul Ignatie (Trif) – SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA ȘI TEOLOGIA ENERGIILOR NECREATE

8:46 „Și atunci întrebarea care se ridică: după Dumitru Stăniloae, după Ioan I. Ică jr, ce mai poți spune în teologia românească despre Grigorie Palama? Surpriza plăcută este că poți spune lucruri noi, din două motive: 1. că Grigore Palama e, într-adevăr, un subiect care polarizează; nu poți să rămâi indiferent. Deci Grigorie Palama ori te atrage, ori te respinge, în orice caz nu te lasă fără reacție.”

18:11 „Partea a doua a acestui capitol lung, al treilea, este despre ucenicii sau exegeții lui Grigorie Palama, din timpul vieții sau imediat după moarte, între care, în mod foarte semnificativ – e un punct pe care poate că-l mai dezvoltăm –, e Nicolae Cabasila.”

27:25 „Trebuie să fim atenți, iar Preasfințitul Ignatie e atent la terminologie și face distincții foarte importante. Una este isihasmul – este categoria mai mare –, alta este palamismul, în interiorul isihasmului, adică e o doctrină care îți explică de ce este isihasmul nucleul vieții creștine…”

41:26 „Ce aduce nou în acest sens Grigorie Palama este că deschide omul unui destin extraordinar. Omul, prin teologia Sfântului Grigorie Palama, are șansa unei deveniri care este cu totul și cu totul deosebită. O numim îndumnezeire – și de aici frica aceasta de rolul teologiei palamite și, în general, al aspectelor celor mai provocatoare ale creștinismului, ale Evangheliilor.”

55:00 „Dumnezeu rămâne cu totul dincolo de toate categoriile noastre, ca Ființă: inaccesibil, incognoscibil, incomprehensibil. Dar Dumnezeu, acest Dumnezeu care e dincolo de orice categorii, acționează – și acesta e numele acțiunii lui Dumnezeu, al energiei lui Dumnezeu – prin energii necreate.”

1:03:20 „Gândirea aceasta teologică a Bizanțului este transfigurată și relansată în istorie în secolul al XIV-lea, prin teologia palamită. Ea este încă o dată salvată în miezul acestui Occident. Dacă ne uităm – acum e o mare discuție, n-o mai deschidem astăzi –, pentru mine, România nu face parte din Orient, ci din Occident.”

Cartea EPISCOPUL IGNATIE (TRIF) – SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA ȘI TEOLOGIA ENERGIILOR NECREATE este disponibilă aici: https://bit.ly/Episcopul-Ignatie

Text preluat de pe edituraspandugino.ro

Vezi și:

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.